BBE-Electricidad

LEGE-OHARRA

BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD SLk ( aurrerantzean BBE) www.bbe.es webgunearen bidez egiten diren eragiketa guztiei aplikatzeko erabilera-baldintza orokor hauek jakinarazten dizkizu, datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen legedia (Europako 679/16 Araudia eta hura garatzen duten gainerako arauak) eta informazioaren gizartearen.

1. Legezko datuak

BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD SL
Egoitza soziala: Punta Ceballos kalea, 8, Zierbena
IFK: B48-969877.
Bilboko Merkataritza Erregistroan inskribatua: 3666 liburukia, 0 liburua, 163. folioa, BI-21779 orria, 17. inskripzioa.
Tel.: 946366000

2. Jabetza intelektuala

Webgunearen eta haren eduki guztien jabetza intelektualeko eskubideak BBErenak dira.

Guztiz debekatuta dago webgune horretan inolako aldaketarik egitea. BBEk ez du bere gain hartuko baimendu gabeko aldaketen ondorioz sortzen den erantzukizunik. BBEk ez du lizentziarik edo baimenik ematen, ez bere jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubideak erabiltzeko, ez webgunearekin, zerbitzuekin edo edukiekin lotutako beste edozein jabetza edo eskubide erabiltzeko.

Debekatuta dago web honetako edukiak osorik edo partzialki erreproduzitzea, jatorria aipatu gabe edo horretarako berariazko baimena eskatu gabe. Web honetako informazioa baimenik gabe erabiltzen bada eta BBEren jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideetan kalteak eragiten badira, dagozkion neurriak hartuko dira, bai eta, behar denean, egintza horien ondoriozko erantzukizunak exijitu ere.

3. Erabilera-baldintzak

Informazioa emateko eta erabiltzaileek euren helburuetarako doan erabiltzeko sortu du BBEk webgune hau.

a) Legezko erabilera

Webgune hau eta bertako zerbitzuak erabiltzen dituenak trafikoko legeak eta erabilerak bete behar ditu. Ez ditu webgunea eta zerbitzuak legez kontrako xedeekin edo ondorioekin erabiliko, ezta hirugarrenen eskubideei eta interesei kalte egiten dien edo webgunea eta zerbitzuak kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu edo hondatzen dituzten modu batean ere, eta ez du webgunearen eta zerbitzuen erabilera normala eragotziko. Betebehar hori betetzen ez dutenek BBEren eta hirugarrenen aurrean erantzun beharko dute ez-betetze horren ondoriozko kalte-galerengatik.

b) Akatsen bermea

BBEk ez du bermatzen webgunera sartzean errorerik gertatuko ez denik edo haren edukian akatsik egongo ez denik. Argitalpen ofizialak aipatzen edo erreproduzitzen badira, informatzeko izango da soilik, eta, ondorio guztietarako, dagokion aldizkarian edo iturri ofizialean argitaratutakoa hartuko da baliozkotzat.

c) Zerbitzuaren erabilgarritasuna

BBEk eskubidea dauka bere webgunean edo haren konfigurazioan edo aurkezpenean jasotako informazioa aldatzeko eta eguneratzeko, edozein unetan eta aurretiaz ohartarazi beharrik gabe.

BBEk ez du ziurtatzen webguneak eta bertako zerbitzuek etenik gabe funtzionatuko dutenik eta erabilgarri egongo direnik. Ahal denean, aurretiaz ohartaraziko da webgunearen eta zerbitzuen funtzionamendua eten dela.

BBEk ez du inolako erantzukizunik izango honako hauek sortutako kalte-galeren gainean: webgunea erabilgarri ez egoteak edo haren funtzionamendua eteteak, erabiltzaileak webgunearen eta zerbitzuen erabilgarritasunarekin gustura ez geratzeak, webgunea eta zerbitzuak hutseginkorrak izateak eta, bereziki, baina ez soilik, beste webguneetara edo zerbitzuak ematen dituzten webguneetara sartzean gertatutako hutsegiteek.

4. Edukietako informazioa erabiltzearen erantzukizuna

Erabiltzaileak badaki eta borondatez onartzen du berea dela webguneari, zerbitzuei eta edukiei ematen dien erabileraren erantzukizun esklusiboa. Erabiltzailearen ardura da webgunean sartzea eta bertan jasotako informazioa erabiltzea. BBEk ez du erantzungo informazioa eskuratzeak edo erabiltzeak eta informazio horiek iritzi edo erabaki pertsonalak edo enpresa-arlokoak babesteko erabiltzeak eragin ditzakeen ondorio, kalte edo galerengatik. BBEk ez du inolako erantzukizunik izango webgunean aipatzen diren hirugarrenen esteken konexio edo edukiengatik.

5. Datu pertsonalen babesa

BBEk errespetatu egiten ditu erabiltzaileen pribatutasuna eta datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna, datu pertsonalen babesean aplikagarri den legedian ezarritakoa betez; batik bat, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko Araudia eta haren garapeneko arauak.

Horretarako, datu pertsonalak galtzea, okerreko moduan erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko beharrezkoak diren baliabideak erabiliko ditu, bai teknikoak bai antolamenduzkoak, teknologiaren egoera, datuen izaera eta arriskuak kontuan hartuta.

Webgunean eskainitako zerbitzuetako batean sartzeko datu pertsonak eman behar direnean, interesdunaren baimena beharko da datu horiek tratatzeko, eta, horretarako, lege-ohar hau eta pribatutasun-politika onartu beharko ditu.

Eskatutako zerbitzua emateko baino ez dira tratatuko datu pertsonalak, eta ez zaizkie inolaz ere hirugarrenei lagako, lege-obligaziorik ez badago behinik behin.

Erabiltzailearen eta BBEren arteko harremanak iraun bitartean gordeko dira datu pertsonal horiek, eta, edonola ere, harreman horretatik eratorritako lege-betebeharrak betetzeko ezarritako epeetan.

BBEren pribatutasun-politikak aukera ematen dio erabiltzaileari bere eskubideak gauzatzeko: bere datu pertsonaletan sartzeko eta haiek zuzendu edo ezabatzeko, edo datuen tratamendua mugatzeko, datu-eramangarritasunerako eskubidea erabiltzeko edo haien tratamenduari uko egiteko. Eskubide horiek gauzatzeko, gutuna bidal diezaioke BBEri, posta arruntez (10. posta-kutxa, 48580, Abanto-Zierbena) edo posta elektronikoz (lopd@BBE.es).

Erabiltzaileak bere datu pertsonalak ematen badizkigu, eta lege-oharra eta pribatutasun-politika onartzen baditu, baimena ematen digu datu horiek hemen adierazitako baldintzetan erabiltzeko.

6. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Espainiako eta Europar Batasuneko legediek arautzen dute web-orrialde honen erabilera. Baldintza horiek interpretatzean sortutako edozein gatazka konpontzeko, erabiltzaileak bizilekua duen lekuko auzitegietara joko da.