Ziklo termikoa

Deskribapen teknikoa

Gas-turbinak

Datu nagusiak:

 • Unitateko potentzia: 254 MW.
 • Abiadura: 3.000 r.p.m.
 • Konpresio-ratioa: 15,4:1
 • Irteerako gasen fluxua: 640 kg/s.
 • Erreketa-tenperatura: 1.300 °C.
 • Gasen tenperatura: 609 °C.

Turbinak MS 9001 FA modelokoak dira, General Electric-ek diseinatuak eta ekoitziak. Generadore elektrikoa akoplamendu zurrun baten bitartez konektaturik dago gas-turbinarekin, eta turbinaren konpresorearen mutur batean kokatua dago. Gas-turbinaren konpresoreak 18 etapa ditu, alabe gidari aldakorrekin, karga partzialetan errendimendua ahalik eta onena izan dadin. Turbinako erregailuak NOx gutxi igortzeko erakoak dira. Gas-turbinak hiru etapa ditu. Turbina-konpresorea multzoaren karkasa horizontalki zatitutako erakoa da, ikuskaritza-lanak eta mantentze-lanak azkar eta erraz egin ahal izateko. Multzo turbogeneradorearen abiaraztea generadorearen motorizazio bitartez egiten da (LCI). Gas-turbinak gas naturala bakarrik darabil erregai gisa (nahiz eta gasolioa erretzeko prestaturik dagoen), eta bere ihes-gasak berreskurapen-galdaretatik barrena igarotzen dira, horien energia aprobetxatu ahal izateko.

Berreskurapen-galdara

Datu nagusiak:

 • GP Lurrunaren presioa: 127 barg.(*)
 • GP Lurrunaren tenperatura: 567 °C.
 • Birberotu beroaren presioa: 26 barg.(*)
 • Birberotu beroaren tenperatura: 568 °C
 • BP Lurrunaren presioa: 4 barg.(*)
 • BP Lurrunaren tenperatura: 274 °C.

(*) presio erlatiboa.

Zentralak zirkulazio naturaleko bi berreskurapen-galdara ditu, BWEk diseinatuak eta ekoitziak. Galdara horiek eraikin beraren barruan kokatuak daude eta hiru presio-maila eta birberogailua dute.

Galdara ASME diseinukoak dira eta gas-turbinentzako abiarazte eta gelditze eskakizunekin bat datoz, baita karga-aldaketarako eskakizunekin ere.

Galdara-multzoaren barruan honako sekzioak ditugu:

 • Bigarren mailako goi-presioko gainberogailua
 • Bigarren eta lehen mailako birberogailua
 • Lurrun-turbina: 281.823 kW
 • Goi-presioko lurrungailua
 • Goi-presioko ekonomizagailua, tenperatura handia
 • Presio ertaineko gainberogailua
 • Presio ertaineko lurrungailua
 • Goi-presioko ekonomizagailua, tenperatura txikia
 • Presio ertaineko ekonomizagailua
 • Behe-presioko gainberogailua
 • Behe-presioko lurrungailua
 • Elikadura-uraren ekonomizagailua

Galdaratxoak eta beren mailen kontrol-sistemak eragiketa-maila egokia ziurtatzeko diseinatuak daude, garbiketa-kopuru gehiegizkorik egin gabe.

Lurrun-turbina

Turbina vapor

Datu nagusiak:

 • Unitateko potentzia: 281 MW
 • Abiadura: 3.000 r.p.m.
 • GP lurrunaren fluxua: 540 t/h.
 • Birberotu beroaren fluxua: 640 t.
 • GP lurrunaren fluxua (guztira): 670 t/h.

Lurrun-turbina kondentsazio motakoa eta tarteko birberoketa duena da, hiru atalek osatua: goi-presioa, presio ertaina eta behe-presioa. Turbina-modulu guztiak lurrun-baldintza eta emari bolumetriko berezi batzuetarako hautatuak daude, eta gelditzeko eta kontrolatzeko beharrezko balbulak dituzte goi, ertain eta beheko ataletan.

Bi galdaretatik sortutako lurruna, hodi komun batean konbinatzen da, eta turbinan dagokion atalera eramaten da (GP, PE, BP).

Behe-presioko atalaren ihesa txikiagoa da eta lurruna turbinaren azpian kokatuta dagoen kondentsadorera zuzentzen da.

Abiarazteak eta geldiketak errazteko asmoz, eta lurrun-turbinaren tiro bat gertatuz gero gas-turbinen funtzionamendua ahalbidetzearren, goi, ertain eta behe-presioko by-passak ditugu, berreskurapen-galdararen ekoizpen-gaitasunaren %100ekoak.

Kondentsadorea

Datu nagusiak:

 • Fluxu kondentsatua: 200 l/s.
 • Bero trukatua: 471.000 kJ/s.
 • Diseinu-presioa: 44,5 mbar.
 • Hozte-uraren tenperatura: 19 °C.
 • Hozte-uraren jauzi termikoa: 8 °C.
 • Neurriak: 19X8,6X8,4(h)m.
 • Pisua hutsean: 260 t.

Lurrun-kondentsadorea igarobide bateko azaleko erakoa da, titaniozko hodikoa, itsasoko uraren bidez hoztua. Heat Exchange Institute (HEI) Estandarrekin bat etorriz diseinatua, eraikia eta frogatua dago. Lurrun-turbinako ihes-lurrunaren fluxua ahalik eta gehien kondentsatzeko, lurrun-sistemako drainatzeak jasotzeko eta GP, PE eta BPko by-pass sistemen lurrun-fluxuak kondentsatzeko diseinatua dago instalazioa, beroa berreskuratzeko lurrun-generadorea abiarazten denerako, turbina abiarazten denerako eta lurrun-turbina leherrarazten denerako.

Ur-kaxak eta kondentsadorearen hodiak hidraulikoki diseinatuak eta frogatuak daude zirkulazioko ur-sisteman gerta litekeen ur-kolperen batek eragin ditzakeen presioei aurre egin ahal izateko.

Ur-lurrun zikloa

Ciclo agua-vapor

Galdaretan sortutako goi-presioko lurruna hodi bakar batetik barrena eramaten da lurrun-turbinako goi-presioko atalera. Han zabaldu egiten da eta lurrun birberotu hotza hodi bakar batetik barrena itzultzen da galdaretara, eta horietan banatzen da. Lurrun birberotu hotza presio ertaineko lurrun gainberotuarekin nahasten da eta galdaretako birberogailuetan birberotzen da.

Lurrun birberotu beroa lurrun-turbinako presio ertaineko atalera zuzentzen da.

Galdaran sortutako behe-presioko lurrunaren parte bat desgasifikazio-lurrun gisa erabiltzen da. Gaindikina gainberotu egiten da eta turbinako behe-presioko atalerantz zuzentzen da hodi bakar batetik barrena.

Turbinan zabaldutako lurruna igarobide bakarreko azaleko kondentsadore batean kondentsatzen da, itsasoko uraren bidez hoztua. Energia-errendimendu handiak erdiestearren, kondentsadoreko presioa bere mailarik egokienera eraman da.

Ur-lurrun zirkuituan sartzen edo sortzen diren airea eta gas ez-kondentsagarriak kondentsadorean erauzten dira, eraztun likidoa duten huts-ponpak erabiliz.

Kondentsadorearen putzu beroan metatutako kondentsatua desgasifikadorera lekualdatzen da eta %50eko gaitasuna duten hiru ponpen bitartez.

Kondentsadorearen putzu beroko maila finkatutako mugen barruan mantentzen da, bai ur-ekarpenari esker edo bai kondentsatua erreserba-tanga kondentsaturantz husteari esker.

Desgasifikadorea hutsean funtzionatzeko diseinatu da (60°C g.g.b.), galdarako ekonomizadoreen elikadurarako gomendatzen den gutxieneko tenperatura erdiestearren, eta horrela, gas-turbinako ihes-gasak ahalik gehiena aprobetxatu daitezen.

Desgasifikadorearen biltegiratze-depositua birika gisa erabiltzen da ur-lurrunezko zirkuituaren barruan bolumen-aldeak konpentsatzeko abiaraztean, gelditzean, jarraian eragitean edo karga-aldaketa azkarrak egitean.

Desgasifikadorean erauzitako gasak kondentsadorera zuzentzen dira, desgasifikadorearen buruaren eta kondentsadorearen lepoaren artean dagoen konexioaren bitartez.

Elikadura-ura galderara eramaten da bi ponpa-multzoren bitartez; goi-presiokoa eta ertain/behe-presiokoa.

Goi-presioko multzoak hiru ponpa ditu, %50eko gaitasuna dutenak, bi galdarak elikatzeko, eta ertain/behe-presioko multzoak, berriz, hiru ponpa ditu %50eko gaitasuna dutenak.

Elikadura-multzo bateko ponparen batek huts eginez gero, hirugarren ponpa automatikoki abiaraziko da.

Sistemak goi-presioko bi by-pass ditu (galdara bakoitzeko bat), presio ertaineko bi by-pass (galdara bakoitzeko bat) eta behe-presioko by-pass komun bat. By-pass sistema hori ondoko egoeretan erabiltzen da:

 • Abiarazte-prozesu kontrolatua
 • Gelditze-prozesu kontrolatua
 • Karga-aldaketa azkarrak
 • Iragankorra lurrun-turbinako leherketaren kasuan
 • Iragankorra karga-bazterketaren kasuan
 • Berreskurapen-galdaretako ekoizpenaren %100arekin lan egiteko diseinatutako by-pass sistema.